15 marca 2018 roku w naszej szkole odbyło się sympozjum naukowe poświęcone alergii. Uroczystego otwarcia sympozjum, skierowanego do wszystkich uczniów z klas biologiczno-chemicznych naszego liceum, dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Klimczak.

            Inicjatorem i koordynatorem tego wydarzenia była Pani doktor Grażyna Topolska. W programie spotkania wysłuchaliśmy trzy prelekcje zaproszonych specjalistów:

1)  „Alergia – choroba XXI wieku”  dr nauk medycznych Izabella Krupa-Borek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii (Centrum Alergologii – Specjalistyczna Przychodnia Alergologiczna w Lublinie);

2) „Alergia pokarmowa –fakty i mity” dr nauk medycznych Monika Cendrowska-Pinkosz, Zakład Anatomii Prawidłowej UM – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;

3) Anafilaksja- rozpoznanie i postępowanie w stanie zagrożenia życia” lekarz medycyny Anna Horaczyńska-Wojtaś, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy profesora Antoniego Gębali w Lublinie.

            Sympozjum swoją obecnością uświetnili: Pani Teresa Pazura z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

            Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dziękując za zaproszenie na sympozjum do naszej szkoły, przedstawiła zebranym, jak niezwykle istotny w naszym życiu jest problem alergii, bo dotyczy znajomych, bliskich, czy wręcz nas samych. Sporo wiemy o tym zagadnieniu, ale często jest to wiedza nie mająca odzwierciedlenia w faktach naukowych. Stąd pomysł zorganizowania tego sympozjum, aby nasz zasób informacji został uzupełniony nowymi aktualnymi doniesieniami ze świata nauki. I właśnie to uzyskaliśmy dzięki naszym zaproszonym gościom, dla których alergia nie stanowi żadnej tajemnicy.

                Z wykładów dowiedzieliśmy się, że nie trzeba wprowadzać mleka koziego do diety uczulonych na białka mleka krowiego, czyli wbrew obiegowej opinii, że mleko kozie nie zawiera alergenów.

            Usłyszeliśmy także, dlaczego nie warto inwestować w drogą pościel, co to jest „salut alergiczny”, czyli gest dzięki któremu możemy rozpoznać alergiczny nieżyt nosa oraz czym jest metoda podwójnej ślepej próby z placebo, rozstrzygająca o istnieniu alergii pokarmowej lub jej braku. Poza tym, poznaliśmy powszechne alergeny pokarmowe oraz uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie, czy sposób przyrządzania potrawy ma wpływ na  powstawanie alergii. Jak się okazało ma to znaczenie, bo np. Chińczycy gotujący orzeszki ziemne nie mają zbyt wielu przypadków alergii w odróżnieniu od Amerykanów, którzy spożywają te produkty w formie prażonej. Wysłuchaliśmy także informacji o profilaktyce alergii. Z badań wynika, że jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegających alergii pokarmowej dzieci jest mleko matki. Nieprzystawienie dziecka do piersi zaraz po porodzie pozbawia je tej ochrony, a także powoduje, że przewód pokarmowy ulega kolonizacji innymi bakteriami niż te, które powinny go skolonizować. Prawidłowa flora bakteryjna jelitowa u niemowlęcia jest czynnikiem zabezpieczającym przed alergizacją organizmu.

            Ostatnia prelekcja dotyczyła anafilaksji. Reakcje wstrząsowe, wyzwalane przez pokarmy, na szczęście występują rzadko, ale w ostatnich latach liczba takich reakcji wyraźnie wzrosła. Reakcja wstrząsowa może wystąpić w każdym wieku. Najczęściej występuje po orzeszkach ziemnych, rybach, owocach morza, selerze, jaju kurzym, mleku, pszenicy. Pacjenci z ciężkimi reakcjami (wstrząs, reakcja anafilaktyczna) powinni  nosić emblematy informujące o chorobie i konieczności natychmiastowego podania adrenaliny.

Zgodnie z naszą aktualną wiedzą, mamy świadomość, że nie możemy całkowicie uniknąć alergii. Nie należy bać się tej choroby i trzeba nauczyć się z nią żyć stosując zalecenia lekarzy specjalistów.

Po prelekcjach każdy uczestnik sympozjum wyniósł sporo wiedzy na temat mechanizmów i objawów alergii i tak przygotowany może „kichać na alergię”.

Nad kształtem i przebiegiem sympozjum pod kierunkiem Pani dr Grażyny Topolskiej pracowała klasa 2c. Konferansjerami byli: Dominika Miazga oraz Mateusz Zugaj.

Dodatkowo uczniowie z klas 1b, 1e oraz 2e pod kierunkiem Pani Magdaleny Cios, Pani Barbary Lipińskiej oraz Pani Magdaleny Żuk przygotowali dla uczestników spotkania wystawę 14 najpopularniejszych alergenów pokarmowych oraz smaczny i zdrowy poczęstunek.

Organizatorzy sympozjum kierują szczególne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły za umożliwienie zorganizowania tego przedsięwzięcia oraz Pani Beacie Szczerbińskiej-Budzyńskiej za oprawę artystyczną sali, w której odbywało się sympozjum.

Po udanym sympozjum 2018 czas pomyśleć o następnym. Za rok będziemy opowiadać o… a to niech pozostanie tajemnicą…