10 stycznia 2020 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego. W uroczystości udział wzięli Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.

Stypendium PRM przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskało 234 uczniów z województwa lubelskiego, wśród których znalazł się kolejny raz – Jakub Urbański z klasy 3a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.