Zapraszamy do rejestracji w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2019/2020 brzmi „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”.

Zgłoszenia do Olimpiady należy dokonać poprzez elektroniczny formularz do dnia 20 października 2019 r. na stronie http://www.owobio.edu.pl/

I etap olimpiady polega na napisaniu eseju na jeden z wybranych tematów dotyczących między innymi: bezpieczeństwa ekologicznego, ekonomicznego, informacyjnego czy społeczno-socjalnego.

Tematy na I etap Olimpiady (esej):

1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli

2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski

3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)

5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.

Zapraszamy!