Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego zaprasza uczniów do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND” “ WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs odbędzie się dniu 07.12.2017 r., (czwartek) w godz. 13:00-14:30.

Zgłoszenie grup do konkursu odbywa się do dnia 28.11.2016 (wtorek)  r.  do nauczycieli języka niemieckiego lub szkolnego koordynatora konkursu – p. Renaty Królikowskiej.

Konkurs jest bezpłatny.

Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych test wiedzy o Niemczech  z zakresu:

– podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie  (polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy
Szczegółowe informacje są dostępne u nauczycieli języka niemieckiego, szkolnego koordynatora konkursu – p. Renaty Królikowskiej lub  na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://psnjn.org/pl/turbolandeskunde/