W  trosce o wspólne bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w budynku  II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Rekomendujemy załatwianie spraw drogą telefoniczną: 81 5321732. Przypominamy również o możliwości korzystania z platformy ePUAP (adres skrytki: ZamoyLublin) oraz z poczty elektronicznej:  sekretariat@lo2.lublin.eu.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.