W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.11.2020 r. (Dz.U.2020.2111) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w §11gd zmieniono termin ferii zimowych, które trwają na terenie całego kraju od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r., w związku z powyższym pierwszy semestr 2020/2021 zakończy się dnia 5 lutego 2021 r.