HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej);

4 lipca 2018 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

od 4 lipca od godz. 10.00 do 6 lipca 2018 r. do godz. 10.00potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO przez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęć w formie papierowej i 1 zdjęcia w zapisie cyfrowym na płycie CD;

9 lipca 2018 r. godz. 12.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

9 lipca 2018 r. godz. 15.00 – SPOTKANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH  I ICH RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI  KLAS  ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

UWAGA

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego lub chcą zmienić profil klasy mogą pobrać wzór podania ze strony https://lo2.lublin.eu/downloads/ i złożyć je w sekretariacie szkoły.