W zwiazku z uznaniem Lublina za Europejską Stolicę Młodzieży Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin został ogłoszony Konkurs na grafikę o tematyce związanej z miastem Lublin do Kalendarza Europejskiej Stolicy Młodzieży na 2024 rok. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dowolnej indywidualnej pracy plastycznej o tematyce związanej z miastem Lublin. Zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu, przedmiotowa Grafika może być wykonana dowolną techniką plastyczną lub komputerową i dostarczona na podany w Regulaminie adres mailowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2023r.

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/zarzadzenie-nr-132023-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-2-marca-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-grafike-o-tematyce-zwiazanej-z-miastem-lublin-do-kalendarza-esm-na-2024-rok-wprowadzenia-regulaminu-konkursu-oraz-powolania-komisji-konkursowej,615,28338,2.html