Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf