Dzień Praw Człowieka Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do:

  • zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych,
  • wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień.
  • Wielu z nich jest za to prześladowanych,
  • pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

Sekretarz generalny ONZ w swym przesłaniu z 2010 roku z okazji Dnia Praw Człowieka powiedział:

„To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by przestrzegały wolności słowa i wolności gromadzenia się, tak potrzebnych w ich pracy. […]
Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi.
Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość”

Z opublikowanego raportu Amnesty International wynika, że w ubiegłym roku prawa człowieka pogwałcono aż w 152 krajach. W 111 stosowano tortury, w 47 dokonywano egzekucji bez przeprowadzenia właściwych procedur sądowych, a w 35 ludzie „po prostu znikali”.


Widać wyraźnie, że choć od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka minęło 78 lat świat nadal mierzy się z problemem ochrony praw jednostki.

Eleonar Roosevelt pomagała przy opracowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Źródła: wikipedia.pl, wiesz.io