19 lutego 2023 roku już po raz czwarty będziemy obchodzili Dzień Nauki Polskiej, który jest wyrazem uznania dla dokonań rodzimych naukowców.

Z tej okazji życzymy wszystkim naukowcom wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz licznych przełomowych wynalazków!

Święto Nauki Polskiej jest obchodzone w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich badaczy, znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką.

W tym roku, w dniu 19 lutego obchodzimy 550. rocznicę jego urodzin. Dzieło wybitnego astronoma „O obrotach sfer niebieskich”, które było wykładnią teorii heliocentrycznej, zrewolucjonizowało światową naukę. Kopernik zapisał się w historii także innych dziedzin, w tym m.in. ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii.

Warto wspomnieć, że 18 listopada 2022 r. Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata.

Ustawa o ustanowieniu tego święta została podpisana przez Prezydenta RP 3 lutego 2020 roku. Jej projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego.

Dla zainteresowanych quiz

https://tiny.pl/wnfll

Źródło: /www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/5523,Dzien-Nauki-Polskiej-2023.html