Próbowałam różnych doświadczeń opisanych w podręcznikach fizyki i chemii. Niekiedy dodawał mi otuchy jakiś drobny sukces. Kiedy indziej znów wpadałam w głęboką rozpacz z powodu wypadków i błędów, wynikających z mojego braku doświadczenia. Na ogół jednak wiedziałam, że postępy nie mogą przychodzić ani szybko, ani łatwo; te pierwsze próby utrwaliły we mnie zamiłowanie do badań eksperymentalnych z dziedziny fizyki i chemii.” * – tak początki pracy naukowo-badawczej wspominała Maria Skłodowska-Curie – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla i jedyna uhonorowana tym wyróżnieniem w dwóch dziedzinach nauki: fizyce i chemii.

W Dniu Nauki Polskiej życzymy wszystkim naukowcom wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości i konsekwencji. 🏆

19 lutego – Dzień Nauki Polskiej – ustanowiono w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. To święto ma inspirować do podążania śladami wybitnych polskich badaczy.

Źródła: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła, „Alma Mater”, nr 136, nr specjalny 2011, s. 12.