Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone 2 maja. Tego dnia w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czewoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Sigessaule oraz na Reichstagu w Berlinie.

Artykuł 28 Konstytucji w ust. 2 brzmi: barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, jednak nie precyzuje dokładnie jakie kolory należy rozumieć pod określeniem „kolor biały” i „kolor czerwony”

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie. Ustalono stosunek szerokości flagi do jej długości 5 : 8

Z heraldycznego punktu widzenia barwami polskimi była biel orła i czerwień tarczy herbowej.  

Kolor czerwony był kolorem uprzywilejowanym, posługiwali się nim najdostojniejsi i najbogatsi. Uzyskanie trwałego czerwonego koloru było kosztowne. Czerwony barwnik produkowano z wydzieliny owadów o nazwie czerwiec – stąd nazwa koloru i miesiąca. Za prawdziwie narodową barwę polską należałoby uznać karmazyn czyli ciemną czerwień, od późnego średniowiecza uważaną u nas za barwę najszlachetniejszą. Kolor biały był powszechniejszy w użyciu –  symbolizował czystość, porządek i szlachetność.

Symbole narodowe

Możemy wskazać dwa ważne wydarzenia historyczne, które przyczyniły się do tego, że barwy narodowe Polski to właśnie kolor biały i czerwony:

–  Konstytucja 3 maja. – wtedy panie i panowie ubrali się w stroje biało-czerwone

– 7 lutego 1831 roku, kiedy to sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze Polski.

A to ciekawe 🙂

– w dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja w Warszawie panie spacerowały w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami. Panowie również założyli szarfy w tych kolorach. Ich interpretacja była powszechnie zrozumiała – biel symbolizowała Orła Białego, a czerwień pole tarczy herbowej,

– po powołaniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego jego flagą po raz pierwszy stała się flaga biało-karmazynowa,

– 2 maja jest równiez obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą,

-2 maja 1945 roku żołnierze 8. baterii 3. dywizjonu 1. Pułku Artylerii Lekkiej: ppor. ds. pol.-wych. Mikołaj Troicki, plut. Kazimierz Otap, kpr. Antoni Jabłoński oraz kanonierzy: Aleksander Kasprowicz i Eugeniusz Mierzejewski zetknęli polską flagę w Berlinie

Polska flaga w Berlinie

Miłego dnia!

Źródła: wikipedia.org, niepodległa.gov.pl, tropicielehistorii.pl