Zapraszamy serdecznie młodzież Zamoya do włączenia się w zbiórkę artykułów spożywczych w ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.

Ruszamy w najbliższy poniedziałek, tj. 16 grudnia !

Co zbieramy?
– żywność długoterminową (np. makarony, kasze, cukier, ryż, konserwy itp.)
– słodycze

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Świąteczna pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, samotnych i starszych.