30 września 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminu maturalnego 2020 roku po wszystkich sesjach.

Nasza Szkoła jest jedną z 8 szkół publicznych w Lublinie o 100% zdawalności matury.

Gratulujemy Maturzystom II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie i ich Nauczycielom uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2019/ 2020.

Średnie wyniki uzyskane na poziomie podstawowym:

  • język polski – 71%
  • matematyka – 82,6%
  • język angielski – 93,2%.

Wśród Absolwentów II LO zdających przedmioty obowiązkowe, aż 63 – uzyskało wynik 100% z języka angielskiego a 32 – 100% z matematyki. W części dodatkowej średni wynik z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, wosu i informatyki jest przynajmniej wysoki wg skali staninowej.

Wszystkim Maturzystom życzymy dostania się na wymarzony kierunek studiów !