Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych na Lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Wkrótce zostanie zakupiony sprzęt, projekt koordynuje p. Krzysztof Budzyła.