Ks. Adam Piotr Bab – biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

Ojciec Święty Franciszek 22 maja 2020 r. mianował ks. dr. Adama Piotra Baba biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. W Kurii Metropolitalnej w Lublinie odbyło się uroczyste ogłoszenie komunikatu przekazanego przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce i będzie aktualnie najmłodszym biskupem w całej Polsce.

Ks. Adam Piotr Bab w latach 1989-1993 był uczniem klasy biologiczno – chemicznej II LO w Lublinie.

W okresie nauki w szkole cieszył się sympatią i zaufaniem koleżanek i kolegów. Pełnił funkcję przewodniczącego samorządu klasowego.

Nauczyciele wspominają ks. biskupa jako bardzo sumiennego i pracowitego ucznia, który ukończył szkołę ze świetnymi wynikami i sukcesem w olimpiadzie biologicznej.