W dniu 25 listopada 2023 w holu głównym dawnego Szpitala Kolejowego a dziś Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Herberta 21 w Lublinie odsłonięto tablicę upamiętniającą trzech zasłużonych i długoletnich lekarzy dawnego Szpitala Kolejowego oraz absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Chodzi o chirurga Andrzeja Szczepanowskiego, anestezjologa Jerzego Moniesa oraz ginekologa Irosława Szymańskiego. Byli lekarzami z prawdziwego, głębokiego powołania, obdarzeni wybitną dobrocią i talentem, ratujący życie tysiącom swoich pacjentów.

Uroczystość prowadził Zdzisław Strycharz, członek naszego Stowarzyszenia ZAMOYSZCZACY. Nasze Stowarzyszenie realizuje wiele szlachetnych celów i idei związanych z historią i tradycją szkoły. Jednym z nich jest pamięć o naszych absolwentach, którzy swoją postawą i zaangażowaniem zasłużyli na szczególną pamięć. Dzisiaj była okazja aby sfinalizować kolejny nasz cel.

Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego oraz Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Środkowo – Wschodniego.

Po powitaniu zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych i związkowych oraz licznie zgromadzone rodziny upamiętnionych na tablicy lekarzy, kol. Strycharz przedstawił sylwetki:

Jerzego Moniesa (1945 – 2011),

Irosława Szymańskiego (1946 – 2023),

oraz Andrzeja Szczepanowskiego (1948 – 2023).

Odsłonięcia tablicy dokonały Pani Anna Dawidowicz – Szczepanowska oraz Pani Marta Maleska – Szymańska.

Następnie ks. Piotr Kot, kapelan tutejszego szpitala dokonał poświęcenia tablicy.

Kolejnym punktem programu było krótkie wystąpienie Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki.

Po nim zabrał głos Pan Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

Uznaliśmy, że miłym akcentem na zakończenie naszej uroczystości będzie minireczital muzyczny w wykonaniu młodego, ale już koncertującego na całym świecie wiolonczelisty Sebastiana Kozuba.