Jakub Głazowski, uczeń klasy 2a zakwalifikował się do doświadczalnych zawodów II stopnia LXIX Olimpiady Fizycznej. Kubie oraz Panu Profesorowi Piotrowi Kononowiczowi serdecznie gratulujemy.