W dniu 30 listopada 2018r. odbędą się eliminacje szkolne 50 Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) Olimpiady Języka Rosyjskiego składają się z dwóch etapów:

  1. części ustnej, czyli wypowiedzi ucznia na dowolny temat z zakresu kultury, historii Rosji na podstawie przeczytanej literatury (np. wybranych przez ucznia utworów literatury pięknej, publikacji prasowych lub internetowych) w języku rosyjskim, wykraczającej poza szkolny program nauczania. Część ustna jest podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej. Odbędzie się ona przed 30 listopada 2018r. (termin ustalimy wspólnie ze zgłoszonymi uczniami).
  2. części pisemnej, która obejmować będzie test leksykalno-gramatyczny, zadanie dotyczące reakcji językowych oraz tłumaczenie zdań z języka rosyjskiego na polski.

Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do p.Iwony Massalskiej do końca października 2018r.