Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora II LO w Lublinie Nr 2021-2022-033 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników administracji i obsługi II LO w Lublinie, dzień 7 stycznia 2022 r. ustala się dniem wolnym od pracy.