Eliminacje szkolne XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu odbędą się

11 października 2023 r. na 2 godz. lekcyjnej w sali 407.

Uczniowie zainteresowani udziałem w eliminacjach powinni powtórzyć wiadomości o :

– budowie i funkcjach układu pokarmowego człowieka,

– chemizmie trawienia,

– przemianach strawionego pokarmu,

– zasadach zdrowego żywienia,

– roli i występowaniu witamin w produktach żywnościowych

Należy również opanować wiadomości dotyczące technologii gastronomicznej,

tj. Obsługa kelnerska – podawanie śniadań

https://lo2.lublin.eu/wp-content/uploads/2022/09/165902_e-preprint_T9_obsl_kelnerska_2.pdf

Tematyka wiodąca XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu to:

Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu.

Więcej informacji:

https://owoz.pl/wp-content/uploads/2023/06/Informator-i-program-merytoryczny-XXVIII-Olimpiady_strona.pdf