29 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z Panem Prezydentem Krzysztofem Żukiem, Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak Zastępcą Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Panem Mariuszem Banachem Zastępcą Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania. Nasi goście opowiadali o możliwościach rozwoju jakie stwarzają młodym lublinianom miejscowe uczelnie, podkreślali również fakt, że to od lubelskiej młodzieży zależy przyszłość miasta. Nie zabrakło pytań do zaproszonych gości, nasi uczniowie byli zainteresowani inwestycjami w infrastrukturę miejską i budynek naszej szkoły.

Po spotkaniu Pan Prezydent udzielił krótkiego wywiadu dla TVZamoy.