19 września 2023 r. uczniowie klasy 4c uczestniczyli w projekcie pt. „Inżynieria genetyczna dla początkujących” w Katedrze Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.  

Trzy godziny ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących samodzielną izolację DNA plazmidowego z komórek bakterii, wykonanie elektroforezy wyizolowanych kwasów nukleinowych i omówienie otrzymanych wyników, pozwoliło Uczniom Zamoya stać się mistrzami pipetowania, wirowania i enzymatycznej obróbki DNA.