Europejski Dzień Języków międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku.

Celami święta są przede wszystkim:

  • ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków;
  • propagowanie nauki języków obcych przez całe życie;
  • propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Na przerwach usłyszysz piosenki w różnych językach, w bibliotece czekają na Ciebie książki oraz sentencje w językach obcych.