Nasza szkoła bierze udział w IV Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole 18-24.09.2023

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na
szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia.

Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej,
lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu
relacji, przyjaźniom. To narzędzie profilaktyki depresji i chorób cywilizacyjnych.

Tegoroczne hasło brzmi: Z OPTYMIZMEM I NADZIEJĄ!

Zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego udziału:

Nasze propozycje:

Gazetka plus oplakatowanie szkoły,

Nagranie wywiadów z uczniami i nauczycielami (czym jest dla nich szczęście) przez TV Zamoy;

Czytanie fragmentów książek w bibliotece szkolnej związanych z optymizmem, szczęściem i nadzieją;

Pogadanka na lekcjach W-F na temat wpływu sportu na budowanie szczęścia i optymizmu plus nauka tańca w czasie lekcji W-F

W czasie lekcji religii : Nadzieja i optymizm w życiu chrześcijanina

W czasie godzin wychowawczych zachęcamy do rozmowy z uczniami na temat szczęścia, optymizmu i nadziei:

Czym jest dla mnie szczęście? Jak mogę je budować?

Czym jest dla mnie i dla nas nadzieja? Co oznacza w praktyce, w szkole, w domu?

Czym jest optymizm? Jak o niego dbać? W jaki sposób możemy go rozwijać w szkole? Co konkretnie robię, by być osobą optymistyczną? Co daje nam optymizm? Jak optymizm wpływa na naukę?

W środę na długiej przerwie klasy I zostaną zaproszone na wspólne odtańczenie Belgijki na sali gimnastycznej 504

Środa – DZIEŃ OPTYMIZMU – PRZYCHODZIMY UBRANI NA ŻÓŁTO

Czwartek – DZIEŃ NADZIEI – UBIERAMY SIĘ NA ZIELONO

Włączenie Samorządu Uczniowskiego ( wspólne muzykowanie w czasie przerw w środę i czwartek)

Tworzymy galerię uśmiechu w bibliotece szkolnej 🙂

Zapraszamy do udziału!