W pierwszym tygodniu września klasy pierwsze integrowały się na jednodniowej wycieczce w Centrum Aktywnej Edukacji w Motyczu Leśnym. Pogoda zdecydowanie sprzyjała klasom, co umożliwiało aktywne spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

🙂🤾‍♀️☀️🏐🏸Scenariusz warsztatów przygotowanych przez Panią Annę Bombę zaoferował uczniom rożne formy integracji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszoklasiści mieli szanse wykazać się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole podczas pieczenia szarlotki, organizowania gry terenowej oraz przy własnoręcznym tworzeniu mydełek. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy oraz pedagodzy. Dowodem świetnej zabawy oraz ciągłej współpracy jest zamieszczona niżej fotorelacja wykonana przez uczniów i uczennice klas pierwszych.