W dniu 15 maja 2021 w budynku Szkoły odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Zamoyszczacy.

Na wstępie uczczono minutą ciszy ostatnio zmarłych:

Czesława Sobiecha – najstarszego absolwenta II LO i członka Stowarzyszenia,

prof. Zofii Vrby – długoletniej nauczycielki II LO

dyrektora Henryka Kwietniewskiego (pełnił funkcję w latach 1982 – 1985)

Jerzego Miernowskiego – absolwenta, wieloletnigo nauczyciela matematyki i wicedyrektora

Krzysztofa Dulniaka – wieloletniego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium, a w wyniku głosowania do nowego Zarządu weszły następujące osoby:

1 Beata Pelek – prezes

2.Iwona Kosiuk – zastępca

3.Małgorzata Piesiak – sekretarz

4.Anna Maliszewska – Pokrzywa – skarbnik

5.Janusz Karpiński – członek

Skład nowej Komisji Rewizyjnej to:

1.Daria Banasik – przewodnicząca

2.Agnieszka Trąbska – sekretarz

3. Maciej Sierant- członek

Z uwagi na panującą niepewność, jak będzie wyglądać sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie, podjęto decyzję, aby przełożyć obchody 105lecia istnienia Szkoły o kolejny rok.(Będziemy chcieli zarezerwować obiekt Etiuda na jesień 2022).

Wszyscy Uczestnicy spotkania interesowali się, co aktualnie dzieje się w Szkole i z sentymentem wspominali lata spędzone w niej, gdy sami do niej uczęszczali.

A w Szkole dzieje się dobrze, to ciągle jest ten sam Zamoy, którego znacie i lubicie.

Gwoli przypomnienia podajemy kolejny raz numer naszego konta, gdyby ktoś był tak miły i zechciał wesprzeć nas darowizną:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

II LO IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE,

UL. OGRODOWA 16, 20-075 LUBLIN

NR KONTA 87 1240 5497 1111 0010 6550 6993

PEKAO S.A. O/LUBLIN