Mija przeszło miesiąc od śmierci niezwykłego nauczyciela naszego liceum, w kalendarzu natomiast zbliża się data 13 grudnia, która bardzo mocno naznaczyła życie profesora i społeczności II Liceum. Chcemy uczcić pamięć naszego wybitnego historyka przywołując wspomnienia z tamtego okresu, dlatego serdecznie prosimy o informacje, fotografie, pamiątki z tamtych dni. Na ich podstawie stworzymy żywą lekcję historii poświęconą profesorowi Łupinie i wydarzeniom związanym z ogłoszeniem stanu wojennego.
Prosimy Państwa o kontakt pod szkolny numer telefonu +48 81-532-17-32, osoby odpowiedzialne Beata Szczerbińska-Budzyńska, Anna Łukaszczyk

Wspomnienia zostaną wykorzystane podczas uroczystości poświęconej profesorowi Zygmuntowi Łupinie, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r.


Tagi: