Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego 2024.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/