Regulamin rekrutacji 2017/2018

Regulamin Rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego  im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie       Kryteria przyjęcia absolwenta gimnazjum do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego okre