„Grywalizacja w zarządzaniu…” – warsztaty

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie uczniowie klasy 1h naszej szkoły brali udział w warsztatach z zakresu zarządzania pod tytulem „Grywalizacja w zarządzaniu – symulacyjne

Terminy zajęć dodatkowych dla uczniów w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godziny Sala Bednarczyk Iwona  Dyskusyjny Klub Edukacyjny  w godzinach pracy bibli0teki Cieniawa Elżbieta fakultety dla maturzystów piątek 13.30-14.15 313 Ci

Zajęcia dodatkowe dla uczniów I sem. roku szk. 2015/2016

Terminy zajęć dodatkowych dla uczniów I sem. roku szk. 2015/2016