Oferty Ubezpieczenia NNW

Treść poniższych informacji opracowana została przez ubezpieczycieli.


I OFERTA: ALLIANZ

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022-2023
Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica!
Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ofertę Grupowego ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2022-2023
1.Ubezpieczenie ważne od 01-09-2022 do 31-08-2023
2.Ochrona dziecka gdziekolwiek będzie: w szkole, domu, podczas ferii, na zajęciach pozalekcyjnych,
sportowych ( 24h/7).
3.Odszkodowanie za uszczerbek określone jest jako procent sumy za trwały uszczerbek na zdrowiu.
4.Pobyt w szpitalu już od 1 doby, płacimy za pobyt chorobowy i powypadkowy, także w przypadku
zakażenia Coronawirusem.
5.Ubezpieczenie refunduje poniesione koszty leczenia powypadkowego, rehabilitacji, operacji
plastycznych, odbudowy stomatologicznej wszystkich stałych zębów, zakupu i naprawy przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych – muszą być przedstawione faktury, rachunki, paragony.
6.Wysokie sumy świadczenia gdy śmierć dziecka/rodzica/opiekuna.
7.Pakiet pomocniczy dla ucznia m.in. gdy pobyt w szpitalu powypadkowy ( min. 3 dni) – korepetycje do
kwoty 800 zł.
8.Rodzic za jednym wejściem w link może wpisać maksymalnie 5 dzieci
9.Możemy ubezpieczyć dzieci: żłobek, szkoła podstawowa, liceum, technikum, zawodowa, branżowa,
studium – nie możemy zapisywać studentów.
Podaję link:
https://twojedziecko.allianz.pl/start?token=62FFCFEB35C6BD58B13A1401C236B65CBD13A239F212BA3D276BC9E9AC780EC4
Pozwoli to na : wprowadzenie danych rodzica/dziecka/dzieci , wybranie wariantu ochrony i opłacenie
składki
Osoba obsługująca ubezpieczenie:
REGINA JĘDRAK
jedrak.regina@allianz.com.pl
692 100 075

Proszę o kontakt gdy potrzebują Państwo pomocy, zawsze służę wsparciem.


II OFERTA: Narodowy Fundusz Składkowy

Miło mi poinformować, że mamy AKTYWNĄ nową ofertę NNW szkolne 2022-2023 na stronie Narodowy Fundusz Składkowy: https://e-nfs.pl/

https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne

KOD: LU42

Nasz program NNW jest bezkonkurencyjny na rynku ubezpieczeń szkolnych i dodatkowo został rozszerzony o świadczenia:

•          pakiet kleszcz (w tym świadczenie za rozpoznanie boreliozy),

•          rozpoznanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny,

•          zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem,

•          Ubezpieczenie obejmuje m.in. wyczynowe uprawianie sportu, a także pobyt w szpitalu z powodu COVID.

Pozdrawiam,

Agnieszka Borowiec

mail: a.borowiec@polbroker.pl

kom: +48 601 253 228

POL Brokers Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot

tel: 58 550 79 77 do 78. tel/fax: 58 551 72 57

Oddział w Lublinie, ul. Związkowa 12,20-148 Lublin

tel. 601 253 228

www.polbroker.pl