Olimpiada Zdrowia PCK

Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Oli...

Dzień „Żołnierzy Wyklętych”

„Żołnierze Wyklęci” to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Prz...

Dzień Przytulania Bibliotekarza

1 marca obchodzimy Dzień Przytulania Bibliotekarzy A oto kilka ciekawostek na temat pracy bibliotekarza: Bibliotekarze z reguły naprawdę kochają książki i wybór zawodu często był w ich przypadku świad...

Współpraca z UMCS – język francuski

Wykłady na UMCS z języka, kultury i literatury francuskiej Klasy humanistyczne: 2f, 3f, 4fp uczestniczyły w wykładach z literatury francuskiej w ramach oferty dla szkół partnerskich. Wybraliśmy wykłady ...

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2023 r. w naszej szkole odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, którym towarzyszyć będzie pokaz laserow...
Skip to content