HARMONOGRAM REKRUTACJI:

HARMONOGRAM REKRUTACJI:   od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (kandyd...

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 3 lipca 2018 r . w godzinach 9.00 – 13.00. W  kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub le...

Zamoy Talent Show

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbył się Zamoy Talent Show – program artystyczny, w którym prezentowali swoje umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. W ...

Sukces Natalii Kowalczyk

Z dumą informujemy, że Natalia Kowalczyk oraz Weronika Janczak uczennice klasy akademickiej 2g dostały się do programu Future Makers Challenge. Future Makers Challenge to program łączący formę akcelerat...

Masz pasje i zainteresowania, które chcesz rozwijać?

Rzucamy trudne wyzwania, inspirujemy, zarażamy nowymi pasjami. Umożliwiamy pracę w nowoczesnych laboratoriach, kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzato...
Skip to content