Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł “Złotej Szkoły 2016” – http://licea.perspektywy.pl