21 stycznia 2019 r. godz. 17.00.

Zebranie klasy II H odbędzie się w terminie późniejszym, po ustaleniu z wychowawcą.