Od września zapraszamy do klasy 1g o nowym profilu „biol-chem-ang”.