Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie zaprasza do udziału w akcji
„Gorączka złota”

 

Na czym polega akcja: 
W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:
Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania:
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Regulaminy dostępne na stronie www.lublin.pck.pl w zakładce Gorączka Złota.