W szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli niebiorących udziału w strajku.