W dn. 24 października w odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.

Przewodniczącą SU została Małgorzata Wiśniewska z klasy 3E

Wiceprzewodniczącym – Karol Budzyński z klasy 2B

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów zostały umieszczone w gablocie SU na 2 piętrze.

Wszystkim członkom nowego Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów i satysfakcji płynącej z działalności na rzecz społeczności Zamoya.