Samorząd Uczniowski II LO przesyła świąteczne życzenia