21 marca 2019 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego odbyło się sympozjum naukowe „Zdrowy styl życia”. Uroczystego otwarcia sympozjum, skierowanego do wszystkich uczniów z klas biologiczno-chemicznych naszej szkoły, dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Klimczak.

Inicjatorem i koordynatorem tego wydarzenia była Pani doktor Grażyna Topolska.

Sympozjum swoją obecnością uświetnili: Pan Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski , Pani Maria Bełcik, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Pani Jadwiga Mach, radna Rady miasta Lublin oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania.

Pan Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski odniósł się do tematyki sympozjum. Podkreślił, jak ważna jest sfera psychiczna w zachowaniu zdrowia. Współczesny świat niesie wiele zagrożeń dla młodego człowieka w postaci nadmiernej rywalizacji, wysokich wymagań a z drugiej strony są używki i nieprzestrzeganie norm społecznych. Więzi rodzinne i religia pomagają człowiekowi w opanowaniu stresu i trudnych sytuacji życiowych.

W programie sympozjum wysłuchaliśmy dwóch prelekcji zaproszonych specjalistów:

1)  „Styl życia a zdrowie psychiczne” dr Małgorzata Łysiak, Katedra Psychologii Klinicznej KUL;

2) „Stres psychologiczny –istota, sposoby zmagania się” prof. zw. dr hab. Stanisława Steuden, Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej KUL.

Pierwszy wykład dotyczył depresji u młodych ludzi, zaburzenia funkcjonowania całego organizmu, w którym głównymi, długotrwałymi objawami są smutek, anhedonia, brak energii i izolacja od otoczenia. Schorzenie to często jest lekceważone przez otoczenie zarówno w domu rodzinnym, jak i w środowisku np. w szkole. Panuje niewłaściwe przekonanie, że dzieci i młodzież nie mają dużych problemów. Dorośli bagatelizują symptomy choroby, często nie zadają sobie trudu, aby dowiedzieć się, jak można pomóc młodemu człowiekowi. A tymczasem nieleczona depresja może być przyczyną ciężkich schorzeń a także samobójstw. Doktor Łysiak skrytykowała metody stosowane w tzw. „antyporadniku” dla osoby z depresją, czyli porady w stylu „weź się w garść”, „to minie”, „nie potrzebny ci psycholog czy psychiatra”.

Profilaktyka depresji to przede wszystkim utrzymywanie bliskich więzi z ludźmi, z rodzicami, przyjaciółmi. Wsparcie, brak pustych obietnic, że zły nastrój minie to zadanie otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Ostatnia prelekcja dotyczyła stresu psychologicznego. Wszyscy mamy świadomość, że nie możemy całkowicie uniknąć stresu. Życie dostarcza nam wielu problemów, a naszym zadaniem jest dostosowanie się do nowych, niekoniecznie komfortowych sytuacji.

Profesor Steuden przybliżyła nam także inny wymiar stresu – pozytywny. W pewnych okolicznościach mobilizuje organizm, pozwala na wybór alternatywnego rozwiązania problemu, a jest to niezwykle ważne dla rozwoju dojrzałości człowieka.

Po ciekawych prelekcjach każdy uczestnik sympozjum mógł skosztować zdrowych i smacznych przekąsek, przygotowanych przez uczniów klasy 1 c oraz 2 e pod kierunkiem Pani wicedyrektor Doroty Gajdy oraz Pani Barbary Lipińskiej.

Nad kształtem i przebiegiem sympozjum pod kierunkiem Pani dr Grażyny Topolskiej pracowała klasa 2 c. Konferansjerami byli Wiktoria Oczkowska oraz Marek Rybak.

Organizatorzy sympozjum kierują szczególne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły za umożliwienie zorganizowania tego przedsięwzięcia oraz Pani Beacie Szczerbińskiej-Budzyńskiej za oprawę artystyczną sali, w której odbywało się sympozjum.