Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 i ponownie w 1990 aby upamiętnić powstanie Konstytucji 3 Maja z 1791 r.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Program obchodów w Lublinie:

Trybunał Koronny, ul. Rynek 1

godz. 9.00 Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10

godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny

ok. godz. 11.30 Przemarsz z archikatedry lubelskiej na Plac Litewski

Plac Litewski

ok. godz. 11.45 Oficjalna część obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • inscenizacja w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie
 • meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowej
 • odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt
 • wystąpienie wojewody lubelskiego
 • apel pamięci
 • salwa honorowa
 • składanie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja
 • defilada kompanii honorowych
 • Polonez Trzeciomajowy prowadzony deptakiem od Ratusza na Plac Litewski przez tancerzy zespołów pieśni i tańca 
 • koncert pieśni patriotycznych w wykonaiu orkiestry wojskowej
 • program artystyczny: pieśni i tańce narodowe, regionalne oraz śpiewanki patriotyczne
 • wystawa sprzętu historycznego i współczesnego

Źródła: wikipedia.pl, www.powiat.lublin.pl