Po długim oczekiwaniu dotarł do nas Dyplom Laureata oraz nagroda za zajęcie

III miejsca w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach 2022.

Serdeczne gratulacje dla chórzystów!