Szanowni Państwo,

Nauczyciele II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego od lat kierują się w pracy wychowawczej zasadą poszanowania godności każdego ucznia. Nasza praca została ostatnio wykorzystana do działań skierowanych przeciwko Nauczycielom i Uczniom Szkoły, a wytworzona atmosfera nie sprzyja spokojnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Apeluję i proszę o zaniechanie w przestrzeni publicznej i Internecie działań, które niesłusznie dezawuują pracę Pedagogów II LO w Lublinie i utrudniają bieżącą pracę Szkoły.

Dziękuję za wszystkie przejawy życzliwości i wsparcia.

Małgorzata Klimczak

Dyrektor Szkoły