19 marca minęła kolejna rocznica urodzin naszego absolwenta Józefa Łobodowskiego, poety, prozaika, publicysty.

Zapraszamy Was na spotkanie z poezją Józefa Łobodowskiego:

  • 24 marca (piątek) w bibliotece szkolnej na długiej przerwie (godz. 11.20-11.40) grupa teatralna „Impoderabilia” przedstawi wybrane utwory poety.

  • Tymczasem już od dziś (21 marca) w bibliotece czekają na Was fragmenty wierszy Józefa Łobodowskiego. Serdecznie zapraszamy!

Garść informacji o naszym absolwencie.

Józef Łobodowski przyszedł na świat 19 marca 1909 roku w miejscowości Purwiszki na Suwalszczyźnie.Wczesne dzieciństwo Józefa Łobodowskiego upłynęło w Lublinie. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, rodzina przyszłego poety została ewakuowana w głąb Rosji.

W 1922 roku Stefania Łobodowska, matka poety wraz z dziećmi, Wandą i Józefem, powróciła do Lublina, gdzie Łobodowski podjął edukację w renomowanym Gimnazjum im. Jana Hetmana Zamoyskiego. W 1928 roku został redaktorem szkolnego czasopisma „W Słońce”. Był to dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce, nauce i życiu, wydawany przez literacko uzdolnioną młodzież tego gimnazjum.

Będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, zadebiutował tomem wierszy Słońce przez szpary (1929), następnie Gwiezdnym psałterzem (1930).W roku 1931 Łobodowski uzyskał świadectwo maturalne i rozpoczął studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W tych też latach nazwisko Łobodowskiego znajdowało się – obok Józefa Czechowicza, Franciszki Arnsztajnowej i Kazimierza Andrzeja Jaworskiego – na liście założycieli Lubelskiego Związku Literatów.

Podczas II wojny światowej rozpoczął Łobodowski swą epopeję żołnierza-tułacza. Wcielony do wojska, walczył pod Wiśniczem, Łańcutem, Bolechowcem.W sierpniu 1941 roku przeprawił się do Hiszpanii, z zamiarem, jak mówił, dostania się przez Portugalię do Anglii, do wojska polskiego, jednak w drodze został zatrzymany i na półtora roku osadzony w więzieniu w Figueras. Po zwolnieniu osiadł na stałe w Madrycie.

Stał się propagatorem polskiej kultury w tym kraju, ogłosił kilkaset artykułów o Polsce i to on właśnie był proszony przez tamtejsze media o opinię w sprawach polskich.

Józef Łobodowski umarł na atak serca w Madrycie dnia 18 kwietnia 1988 roku. Zgodnie z jego wolą ciało zostało poddane kremacji, a prochy przewiezione do Lublina i pochowane w dniu 22 października 1988 roku w grobie jego matki na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Źródło: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jozef-lobodowski-19091988/; zdjęcia: zbiory tnn