Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku gdy podano kilka podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, iż ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego nauczyciela. W klasach pierwszych wybór podręcznika do nauki języka obcego zależał będzie również od poziomu językowego grupy.

Podręczniki dla uczniów po szkole podstawowej

 

Podręczniki dla uczniów po gimnazjum