hetman6

 

Jan Zamoyski

1542-1605

Kanclerz wielki koronny od 1578, hetman wielki koronny od 1581; przywódca obozu średniej szlachty; w czasie pierwszego bezkrólewia przeforsował elekcję viritim; wróg Habsburgów; opowiedział się za elekcją Anny Jagiellonki i przyczynił się do wprowadzenia na tron polski Stefana Batorego; najbliższy polityczny doradca Stefana Batorego, kierując polityką wewnętrzną i zagraniczną dążył do wzmocnienia władzy królewskiej; po śmierci Stefana Batorego poparł Zygmunta III Wazę i w 1588 pobił pod Byczyną jego kontrkandydata arcyksięcia austriackiego Maksymiliana; zwalczał prohabsburską politykę Zygmunta III; w 1600 zbrojnie sparaliżował próbę zjednoczenia Mołdawii i Wołoszczyzny, przywrócił nad nimi zwierzchnictwo Polski; w 1602 skutecznie walczył ze Szwedami o Inflanty; protektor humanizmu; założyciel Zamościa i Akademii Zamoyskiej;twórca potęgi rodu Zamoyskich.

Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1973