OLIMPIADA PEDAGOGICZNA – edukacja – wychowanie – pomoc

To pierwsza olimpiada w Polsce, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także gimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej, dostępny na stronie
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.szkola-poznan.salezjanie.pl%2F&h=ATNHl0ylcG9r6_iueYVrbPTPqg2vSHQWSvRxzehsUW_1U1tqh_WBRvBDoxGwK-H7owUG3VzdlztiFamygeH8b0yGDiA8K7M6zHuSVVqxHqaqXFBPnYFQ4YVFRA5_rjdUPCnoDpL8VDDjPI2dOO6Njo5YY-3U6O2TQa_q

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pedagogiem p. Beatą Lewicką.